تلفن مطب : ۰۲۱۷۷۷۴۷۰۸۹

حزیران در شریعتی

می 15, 2019

توصیه به حجامت در حزیران ۱۴۰۲

انجام حجامت بر اساس روایات اهل بیت عصمت و طهارت در روزهای هفتم و چهاردهم ماه حزیران توصیه شده است، روزهایی که بر اساس تقویم ما […]