حزیران در تهرانپارس

می 15, 2019
حجامت در حزیران

توصیه به حجامت در حزیران ۱۳۹۸

انجام حجامت بر اساس روایات اهل بیت عصمت و طهارت در روزهای هفتم و چهاردهم ماه حزیران توصیه شده است، روزهایی که بر اساس تقویم ما […]