توصیه به حجامت در حزیران ۱۳۹۸

انجام حجامت بر اساس روایات اهل بیت عصمت و طهارت در روزهای هفتم و چهاردهم ماه حزیران توصیه شده است، روزهایی که بر اساس تقویم ما با روزهای ۲۹ خرداد و ۵ تیر مطابقت دارد.

ماه حزیران ماه نهم از ماه های رومی است که پس از ماه ایار است. در میان ماه های رومی چهار ماه را سی روز محاسبه می‌کنند که یکی از این چهار ماه حزیران است.بهترین زمان برای حجامت بر اساس روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همین ماه رومی حزیران است، بر اساس تقویم نجومی آغاز حزیران تقریباً از روز هشتاد و چهارم نوروز محاسبه می‌شود.

اما درباره اینکه چه روزهایی در ماه حزیران برای حجامت اولویت دارند امام صادق علیه السلام فرمودند: در روز هفتم از ماه حزیران حجامت کن و اگر نتوانستی در روز چهاردهم.

بر این اساس روزهای ۷ و ۱۴ حزیران که بنابر روایت وارده از امام رضا علیه السّلام از بهترین ایّام حجامت هستند، با روزهای ۳۰ خرداد و ۶ تیر ۱۳۹۸ مصادف هستند امّا بر طبق سالنامه دیگری روزهای ۷ و ۱۴ حزیران، با روزهای پنجشنبه، ۲۹ خرداد و ۵ تیر ۱۳۹۸ مصادف هستند که حجامت در آنها بلامانع است.

با توجه به سفارش اکید روایات شریف بر پرهیز از حجامت در روزهای چهارشنبه و جمعه (و به ویژه پیش از ظهر جمعه) توصیه شده است که از حجامت در این دو روز پرهیز شود. چرا که توصیه به حجامت در روزهای ۷ و ۱۴ حزیران، یک توصیه استحبابی و نه واجب است امّا خطرات ذکر شده در روایات برای حجامت روز جمعه بسیار جدّی و مهلک هستند.

تماس با ما

۰۲۱۷۷۷۴۷۰۸۹